Skip to main content

Instrukce pro rodiče

Kontakty:
Mobilní telefon: 734 518 392
Vedoucí dětského koutku: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. – kl. 2841, 724 027 718,
Koordinátorka dětského koutku – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. – 602 717 708

Adresa:
Dětský koutek TUL, budova P, Komenského 314, Liberec 460 01

Pro přihlášení je potřeba vyplnit KARTU DÍTĚTE, kde vyplníte informační a kontaktní údaje na sebe.

Jste-li zaměstnance TUL a pobíráte mzdu (nejste na mateřské dovolené), vyplňte prosím dohodu o srážkách ze mzdy.

Desatero instrukcí pro rodiče

Milí rodiče,
prosíme o dodržování následujících důležitých bodů Provozního řádu Dětského koutku:

 1. Mějte prosím při sobě zapnutý svůj mobilní telefon po celou dobu umístění Vašeho dítěte v koutku, změnu čísla neprodleně nahlaste přítomné chůvě a změňte jej také ve Správě rodičů na webu Koutku
 2. Na pobyt v Koutku vybavte své dítě:
  • přezůvkami
  • náhradním oblečením,
  • popř. oblečením na spaní,
  • svačinou nebo obědem, pitím,
  • popř. hygienickými potřebami (pleny, kapesník)
 3. ponechte doma
  • nevhodné hračky, kterými by dítě mohlo ublížit ostatním,
  • cenné hračky, jejichž případné poškození by Vás mrzelo,
  • cenné doplňky dítěte (zlaté šperky, řetízky)
 4. Nevoďte do Dětského koutku dítě nemocné
 5. Nahlaste hlídající chůvě osobu, která dítě vyzvedne, viz karta dítěte
 6. Případné nedodržení smluvené doby odchodu dítěte z Koutku konzultujte telefonicky s chůvou, protože nemůžeme zaručit, že může s dítětem zůstat déle.

Instructions for Parents

Contact:
Person responsible: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. – kl. 2841, 724 027 718

Address:
Dětský koutek TUL, budova P, Komenského 314, Liberec 460 01

In order to use our services, it is obligatory to fill in the CHILD CARD, providing all the necessary information (including contact details) both for the child and the parents. The printed and filled-in card must be submitted at the child’s first visit of the nursery.

Children can only stay at the nursery once their stay is reserved in our online system, and the reservation is acknowledged. Reservations can be made through our portal: https://koutek.tul.cz 

Employee of TUL who receive their salary from the university (and are not on maternity leave), are encouraged to fill in a Payroll Deduction Agreement to automatize their payments (form available through the TUL intranet).

Ten Basic Rules for Parents

Please observe the following Regulation of the Day-care Nursery:

 1. Keep your cell phone switched on during the child’s entire stay at the daycare nursery. Any change of phone numbers must be reported to the staff and recorded in the relevant section of the online portal of the Day-care Nursery.
 2. At leaving the child in the nursery, provide:
  • home shoes,
  • a spare set of clothing,
  • clothes for sleeping,
  • snack and/or lunch, drink,
  • items of personal hygiene (diapers, tissues, etc.).
 3. Leave at home
  • inappropriate toys which might harm children,
  • expensive toys the loss or breaking of which would be a problem for you,
  • precious accessories (golden jewels, chains).
 4. Do not take children to the Day-care Nursery when they are sick.
 5. Let the staff know who picks the child up – see the relevant section of the Child Card
 6. If you cannot pick up your child at the time previously agreed upon, contact the staff there in advance to agree on a possible prolongation of the original time.

O nás

Dětský koutek TUL vznikl pod projektem:

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/54.00123
Číslo:  OPCZ.1.04
Název OP:  OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Číslo globálního grantu: CZ.1.04/3.4.04
Název globálního grantu: Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života
Doba trvání projektu: 1. 10. 2010 - 30. 9. 2013
Příjemce a řešitel: Technická univerzita v Liberci
Název prioritní osy:  Sociální integrace a rovné příležitosti Oblast podpory 4.3
Název oblasti podpory: Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života
Typ účetní jednotky: 4.3.4

Cíl projektu:

Vytvoření možnosti sladění rodičovství a výkonu profese nebo studia. Je zaměřen na rodiče, kteří pracují nebo studují na TUL. Vytvoření dětského koutku, který poskytne krátkodobou péči o předškolní děti již od batolecího věku, přinese těmto rodičům podporu.

Dále projekt sleduje i výchovné a vzdělávací cíle zaměřené rozvoj dětí předškolního věku. Dětský koutek bude vybaven didaktickými a metodickými pomůckami pro výchovné činnosti s dětmi (viz Klíčová aktivita 2). Dílčím cílem projektu je informovat o rovných příležitostech, problematice zaměstnaného rodiče a s tím spojené legislativě.

Klíčové aktivity:

 • Zajištění krátkodobé péče o děti
 • Výchovně vzdělávací aktivity
 • Metodické zajištění projektu
 • Řízení a administrace projekt

Cílová skupina:

Zaměstnanci - Cílová skupina rodičů (zaměstnanců/kyň TUL i dalších zařízení)

Rodiče s dětmi - Cílovou skupinou projektu jsou rodiče - studenti, kteří se rozhodnou dále studovat, a zároveň potřebují zajistit péči o děti

Realizační tým

Mgr. Ilona Sovová

vedoucí dětského koutku

Řídí realizační tým dětského koutku. Organizačně zajišťuje a koordinuje aktivity projektu. Zajišťuje a zodpovídá za monitorování projektu, vypisování výběrových řízení i za změny v projektu. Kontroluje plnění plánovaného harmonogramu. Je kontaktní osobou projektu.

telefon: +420 485 352 841
mobil: +420 724 027 718
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bc. Jana Křížková

koordinátorka

Pracuje v týmu jako koordinátorka péče o děti, sleduje přihlašovací systém, počet dětí a asistentů/tek, koordinuje optimální sestavení, komunikuje s rodiči dětí a asistenty/kami, provádí hospitace v koutku, shromažďuje a zajišťuje dokumentaci rodičů dětí a asistentů /tek. Zajišťuje podmínky pro péči o děti se speciálními potřebami.

mobil: +420 602 717 708
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Romana Krušková

administrativní pracovník

Řídí realizační tým dětského koutku. Organizačně zajišťuje a koordinuje aktivity projektu. Zajišťuje a zodpovídá za monitorování projektu, vypisování výběrových řízení i za změny v projektu. Kontroluje plnění plánovaného harmonogramu. Je kontaktní osobou projektu.

telefon: +420 485 352 815
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.