Realizační tým

Vedoucí projektu: Mgr. Ilona Sovová

sovovaŘídí realizační tým dětského koutku. Organizačně zajišťuje a koordinuje aktivity projektu. Zajišťuje a zodpovídá za monitorování projektu, vypisování výběrových řízení i za změny v projektu. Kontroluje plnění plánovaného harmonogramu. Je kontaktní osobou projektu.

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Hlavní metodička: PhDr. Lenka Václavíková Helšusová, Ph.D.

vaclavikovaJe supervisorkou Dětského koutku a poskytuje pro vás případné konzultace v oblasti harmonizace práce/studia a rodiny. Je socioložkou a pracuje na Katedře filosofie Fakulty přírodovědně humanitní a pedagogické TUL.

Finanční manažer: Vojtěch Dziewiecki

dziewieckiSleduje dodržování rozpočtových pravidel, zajišťuje finanční vyrovnanost projektu, odpovídá za správnost účetních dokladů. Podílí se na přípravě a zpracování monitorovacích zpráv. Zajišťuje správnost čerpání finančních prostředků v rámci projektu.

Administrátorka: Romana Fojtová

fojtovaZajišťuje komunikaci mezi vedoucí projektu, finančním manažerem a zodpovědnými kontrolními orgány. Je zodpovědná za obsahovou správnost projektu. Podílí se na přípravě a zpracování monitorovacích zpráv. Koordinuje a kontroluje dostatečnou publicitu projektu.

Koordinátorka: Bc. Jana Křížková (Růtová)

rutova 1Pracuje v projektu jako koordinátorka péče o děti, sleduje přihlašovací systém, počet dětí a asistentů/tek, koordinuje optimální sestavení, komunikuje s rodiči dětí a asistenty/kami, provádí hospitace v koutku, shromažďuje a zajišťuje dokumentaci rodičů dětí a asistentů /tek. Zajišťuje podmínky pro péči o děti se speciálními potřebami.

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Asistentka projektu: Romana Krušková

Pkruskovařipravuje propagaci projektu v libereckém regionu a uvnitř TUL, zpracovává podklady pro webové stránky, archivuje materiály projektu v elektronické i tištěné formě, dohlíží na aktuálnost webových stránek. Připravuje a pomáhá v organizačním zajištění workshopů.

Pedagogické asistentky/asistenti

Adéla Zákoutská

ZakoutskaJmenuji se Adéla Zákoutská a pocházím z Mladé Boleslavi. Studuji na Technické univerzitě v Liberci na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické, obor Specializace v pedagogice s kombinací anglického a německého jazyka. Zkušenosti s prací s dětmi jsem především získala na táborech. Již od 16 let jezdím na tábor Ferienspiele do Německa jako praktikantka a dvakrát jsem již byla oddílovou vedoucí na táboře v Jetřichovicích. Když jsem ještě neměla dostatečný věk, abych mohla jezdit pracovat na tábory, věnovala jsem se dobrovolnictví na dětských dnech. Ve volném čase sportuji, peču (nebo vařím), chodím s pejskem na dlouhé procházky a jezdím s rodinou a přáteli na výlety.

Lucie Judlová

Jmenuji se Lucie Judlová a pocházím z Heřmanic u Frýdlantu. Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu v Liberci a nyní studuji obor učitelství pro mateřské školy na TUL. K dětem mám velmi kladný vztah a ráda se jim věnuji. Během studia střední a vysoké školy jsem získala mnoho zkušeností s dětmi předškolního věku díky praxím v mateřských školách. Zkušenosti s prací se staršími dětmi ve věku 4 – 12 let jsem načerpala z několika letních táborů, kde jsem působila jako vedoucí. Ráda vymýšlím zábavné a kreativní programy, které dětem přináší radost a zároveň je všestranně rozvíjí. Mezi mé další záliby patří mimo jiné hra na klavír, turistika, vaření a výtvarné tvoření.

Renata Svobodová

KolarovaJmenuji se Renata Svobodová, studuji obor Pedagogika volného času na
fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL. Už několik let
jezdím na dětské tábory, doučovala jsem v dobrovolnickém centru a mám
plno zkušeností s hlídáním dětí, jak z mé rodiny tak i mimo ni. Práce
s dětmi mě baví a naplňuje. Ráda sportuji- jezdím na kole, na bruslích
a běhám.

Vendula Dohnalová

DohnalovaJmenuji se Vendula Dohnalová, bakalářské studium jsem absolvovala na fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické v Liberci (obor Specializace v pedagogice – německý jazyk/historie) a momentálně pokračuji v magisterském studiu. Před dvěma lety jsem absolvovala půlroční pobyt na pedagogické vysoké škole ve Vídni, kde jsem měla povinnou praxi se školkovými i prvostupňovými dětmi.

Rok jsem pracovala jako asistent pedagoga v soukromé mateřské škole Myšičky v Liberci, dále dělám vedoucí dětem na našem každoročním pěveckém soustředění, jako lektor jsem se účastnila prevenčních akcí pro děti (Prevence drog, Prevence kriminality, apod.). Práce s dětmi mě jednoduše baví! Mezi mé koníčky patří například zpěv ve sboru, tanec, cestování, četba, hlídání mých čtyř mladších sourozenců a časté výlety s přáteli.

Eliška Havrdová

HavrdovaJmenuji se Eliška Havrdová. Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu v Liberci, kde jsem získala nejen z praxí zkušenosti s dětmi předškolního věku. Nyní studuji čtvrtým rokem na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací Tělesná výchova. Ve svém volném čase často hlídám děti různého věku. Od útlého dětství jezdím každoročně na skautský tábor a na různé akce, kde se stále učím novým zkušenostem s dětmi mladšího školního věku. Mezi mé záliby patří sport, hra na klavír a jízda na motorce. Hru na klavír nyní učím ve volnočasové organizaci Musictime. Práce s dětmi mě velice baví a naplňuje.

Stephanie Fikarová

FikarovaJmenuji se Stephanie Fikarová a jsem již čtvrtým rokem studentkou Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL. Momentálně studuji obor specializace v pedagogice- anglický jazyk a humanitní studia. Prací a péčí o děti se zabývám již od střední pedagogické školy, a to formou praxí a odborných stáží. Nadále jsem v minulosti měla dvakrát příležitost vycestovat do zahraničí jako au-pair a získat tak i zkušenosti na mezinárodní úrovni. Práce s dětmi mě naplňuje a dává mi možnost projevit svou kreativitu. Mezi mé další záliby patří sport, cestování, malování a dobře strávený čas s rodinou či přáteli.

Lucie Vavřichová

VavrichovaJsem studentka 4. ročníku na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické zde v Liberci. Můj obor je Učitelství pro 1. stupeň se specializací specifických poruch učení a chování. O děti se zajímám již dlouhou dobu a to různými způsoby – mimoškolní kroužky, doučování či hlídání. S dětmi se stýkám téměř denně, ať už v rámci školy či svého volného času. Na práci s nimi se vždy velice těším, protože mě naplní novou energií a vždy mě něco nového naučí.

Blanka Burešová

BuresovaMé jméno je Blanka Burešová a pocházím z Rakovníka. Na fakultě Přírodovědně-humanitní a pedagogické v Liberci studuji historii a humanitní studia. Kromě koutku docházím jako výpomoc na základní školu Lesní do 3. třídy a jezdím jako vedoucí na stanový tábor, který je nedaleko Jesenice u Rakovníka. K dětem mám velice kladný vztah a práce s nimi mě velice baví, naplňuje a vždy se přiučím něco nového. Kromě práce s dětmi mezi mé zájmy patří četba, jízda na kole, procházky, přátelé a hudba.

Martina Janoušková

janouskovaJmenuji se Martina Janoušková a studuji třetí ročník oboru Filologie - Český jazyk a literatura na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické. Ačkoli jsem v naší rodině nejmladším členem, péči o děti jsem vždy vyhledávala všude, kde to jen šlo. V minulých letech jsem se věnovala především pomoci při pořádání táborů včetně role vedoucí dětí předškolního a mladšího školního věku, později jsem se stala vychovatelkou během letních škol v přírodě. Ve svém volném čase se nejraději věnuji četbě a péči o svého zakrslého králíčka.

Michaela Nigrinová

NigrinovaJmenuji se Michaela Nigrinová a studuji třetím rokem na fakultě Přírodovědně-humanitní a pedagogické v Liberci a to obory anglický jazyk a humanitní studia. Práce s dětmi je pro mě hlavně uvolněním a to je nejpodstatnější důvod mého působení v koutku. K dětem mám velmi kladný a pozitivní vztah a snažím se hlavně o šíření dobré nálady a přátelské atmosféry. Kromě práce s dětmi ještě vyrábím náušnice, ráda lyžuji, cestuji a jsem nadšený (převážně pasivní) sportovec. Ráda trávím čas v přírodě, což to bych chtěla děti naučit.

Kateřina Najmanová

NajmanovaJmenuji se Kateřina Najmanová a pocházím z malé vesničky od Českého Dubu, ale již pár měsíců žiji v Liberci v pronájmu s dalšími spolubydlícími. Studuji prvním rokem na pedagogické fakultě obor Filologie, ale předtím jsem dva roky studovala na stejné fakultě obor český jazyk a německý jazyk. Tuto práci jsem si vybrala, protože děti jsou mým snem, ráda bych měla velikou rodinu, ráda s dětmi pracuji a věnuji se jim. Když jsem si přečetla nabídku jít do koutku jako chůva, neváhala jsem a hned se přihlásila. Je to brigáda, která mě naplňuje a nejde jen o peníze. Ráda s dětmi tvořím, hraji si s nimi, snažím se je něco naučit a předat jim něco dobrého do života. Praxi jsem načerpala při hlídání malého kluka z příbuzenstva a na dětských táborech. Děti mám ráda ať je jim rok nebo deset let a chtěla bych se jim věnovat, dokud to půjde. Mezi mé další koníčky patří četba, procházky, škola a odpočinek.

Veronika Tomanová

TomanovaJmenuji se Veronika Tomanová a žiji v Liberci. Studuji druhým rokem na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci specializaci v pedagogice obor český jazyk a anglický jazyk. Práci s dětmi se věnuji už delší dobu. Druhým rokem docházím do kojeneckého ústavu v Liberci, kde působím jako dobrovolník. Další zkušenosti s dětmi jsem získala při vedení přírodovědného kroužku v Liberci, na příměstských táborech, na praxi ve školní družině či ve školce. Mezi mé zájmy patří bojová umění a četba.

Klára Růtová

rutovaJmenuji se Klára, kamarádi mi říkají Klariče. Studuji prvním rokem na fakultě Přírodovědně-humanitní a pedagogické v Liberci angličtinu a humanitní studia (báječná kombinace). Kromě toho, že chodím hlídat děti do Koutku (což dělám velmi ráda), pracuji v létě v kempu v Sedmihorkách jako recepční (pro rodiny s dětmi ideální prázdninová destinace;). Mojí největší vášní je však lezení, proto věnuji téměř věskerý volný čas této nádherné závislosti.

logo finish