Realizační tým

Vedoucí projektu: Mgr. Ilona Sovová

sovovaŘídí realizační tým dětského koutku. Organizačně zajišťuje a koordinuje aktivity projektu. Zajišťuje a zodpovídá za monitorování projektu, vypisování výběrových řízení i za změny v projektu. Kontroluje plnění plánovaného harmonogramu. Je kontaktní osobou projektu.

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Hlavní metodička: PhDr. Lenka Václavíková Helšusová, Ph.D.

vaclavikovaJe supervisorkou Dětského koutku a poskytuje pro vás případné konzultace v oblasti harmonizace práce/studia a rodiny. Je socioložkou a pracuje na Katedře filosofie Fakulty přírodovědně humanitní a pedagogické TUL.

Finanční manažer: Vojtěch Dziewiecki

dziewieckiSleduje dodržování rozpočtových pravidel, zajišťuje finanční vyrovnanost projektu, odpovídá za správnost účetních dokladů. Podílí se na přípravě a zpracování monitorovacích zpráv. Zajišťuje správnost čerpání finančních prostředků v rámci projektu.

Administrátorka: Romana Fojtová

fojtovaZajišťuje komunikaci mezi vedoucí projektu, finančním manažerem a zodpovědnými kontrolními orgány. Je zodpovědná za obsahovou správnost projektu. Podílí se na přípravě a zpracování monitorovacích zpráv. Koordinuje a kontroluje dostatečnou publicitu projektu.

Koordinátorka: Bc. Jana Křížková (Růtová)

rutova 1Pracuje v projektu jako koordinátorka péče o děti, sleduje přihlašovací systém, počet dětí a asistentů/tek, koordinuje optimální sestavení, komunikuje s rodiči dětí a asistenty/kami, provádí hospitace v koutku, shromažďuje a zajišťuje dokumentaci rodičů dětí a asistentů /tek. Zajišťuje podmínky pro péči o děti se speciálními potřebami.

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Asistentka projektu: Romana Krušková

Pkruskovařipravuje propagaci projektu v libereckém regionu a uvnitř TUL, zpracovává podklady pro webové stránky, archivuje materiály projektu v elektronické i tištěné formě, dohlíží na aktuálnost webových stránek. Připravuje a pomáhá v organizačním zajištění workshopů.

Pedagogické asistentky/asistenti

Lucie Judlová

Jmenuji se Lucie Judlová a pocházím z Heřmanic u Frýdlantu. Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu v Liberci a nyní studuji obor učitelství pro mateřské školy na TUL. K dětem mám velmi kladný vztah a ráda se jim věnuji. Během studia střední a vysoké školy jsem získala mnoho zkušeností s dětmi předškolního věku díky praxím v mateřských školách. Zkušenosti s prací se staršími dětmi ve věku 4 – 12 let jsem načerpala z několika letních táborů, kde jsem působila jako vedoucí. Ráda vymýšlím zábavné a kreativní programy, které dětem přináší radost a zároveň je všestranně rozvíjí. Mezi mé další záliby patří mimo jiné hra na klavír, turistika, vaření a výtvarné tvoření.

Renata Svobodová

KolarovaJmenuji se Renata Svobodová, studuji obor Pedagogika volného času na
fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL. Už několik let
jezdím na dětské tábory, doučovala jsem v dobrovolnickém centru a mám
plno zkušeností s hlídáním dětí, jak z mé rodiny tak i mimo ni. Práce
s dětmi mě baví a naplňuje. Ráda sportuji- jezdím na kole, na bruslích
a běhám.

Vendula Dohnalová

DohnalovaJmenuji se Vendula Dohnalová, bakalářské studium jsem absolvovala na fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické v Liberci (obor Specializace v pedagogice – německý jazyk/historie) a momentálně pokračuji v magisterském studiu. Před dvěma lety jsem absolvovala půlroční pobyt na pedagogické vysoké škole ve Vídni, kde jsem měla povinnou praxi se školkovými i prvostupňovými dětmi.

Rok jsem pracovala jako asistent pedagoga v soukromé mateřské škole Myšičky v Liberci, dále dělám vedoucí dětem na našem každoročním pěveckém soustředění, jako lektor jsem se účastnila prevenčních akcí pro děti (Prevence drog, Prevence kriminality, apod.). Práce s dětmi mě jednoduše baví! Mezi mé koníčky patří například zpěv ve sboru, tanec, cestování, četba, hlídání mých čtyř mladších sourozenců a časté výlety s přáteli.

Eliška Havrdová

HavrdovaJmenuji se Eliška Havrdová. Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu v Liberci, kde jsem získala nejen z praxí zkušenosti s dětmi předškolního věku. Nyní studuji čtvrtým rokem na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací Tělesná výchova. Ve svém volném čase často hlídám děti různého věku. Od útlého dětství jezdím každoročně na skautský tábor a na různé akce, kde se stále učím novým zkušenostem s dětmi mladšího školního věku. Mezi mé záliby patří sport, hra na klavír a jízda na motorce. Hru na klavír nyní učím ve volnočasové organizaci Musictime. Práce s dětmi mě velice baví a naplňuje.

Stephanie Fikarová

FikarovaJmenuji se Stephanie Fikarová a jsem již čtvrtým rokem studentkou Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL. Momentálně studuji obor specializace v pedagogice- anglický jazyk a humanitní studia. Prací a péčí o děti se zabývám již od střední pedagogické školy, a to formou praxí a odborných stáží. Nadále jsem v minulosti měla dvakrát příležitost vycestovat do zahraničí jako au-pair a získat tak i zkušenosti na mezinárodní úrovni. Práce s dětmi mě naplňuje a dává mi možnost projevit svou kreativitu. Mezi mé další záliby patří sport, cestování, malování a dobře strávený čas s rodinou či přáteli.

Lucie Vavřichová

VavrichovaJsem studentka 4. ročníku na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické zde v Liberci. Můj obor je Učitelství pro 1. stupeň se specializací specifických poruch učení a chování. O děti se zajímám již dlouhou dobu a to různými způsoby – mimoškolní kroužky, doučování či hlídání. S dětmi se stýkám téměř denně, ať už v rámci školy či svého volného času. Na práci s nimi se vždy velice těším, protože mě naplní novou energií a vždy mě něco nového naučí.

Patrik Strašil

StrasilJmenuji se Patrik Strašil. Studuji český jazyk a literaturu a anglický jazyk na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL. Zkušenosti s prací s dětmi mám z příměstských táborů, na kterých pravidelně a rád dělám vedoucího, z hlídání nebo doučování. Aktivně se také podílím na konání dětských dnů, karnevalů a dalších aktivit. Práce s dětmi mě baví, je to pro mě naplňující činnost a užívám si ji. Mimo to mezi mé oblíbené aktivity patří pečení, četba a čas strávený s přáteli.

Michaela Rosenbergová

rosenbergrovaJmenuji se Michaela Rosenbergová a studuji třetím rokem obor Učitelství pro 1.stupeň, specializace SPUCH na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické v Liberci. Pocházím z velké rodiny a mám dvě mladší sestry. Hlídání dětí se věnují více jak 13 let. Rok jsem také strávila v zahraničí jako aupair u miminka (6 dní až 9 měsíců). Často hlídám děti a to právě v předškolkovém věku. Mám již vystudovanou konzervatoř na zobcovou flétnu. Tu nyní učím v rámci zájmových kroužků na různých ZŠ. Dále se setkávám s dětmi v rámci praxe či na školách v přírodě. Veškerý svůj volný čas věnuji právě dětem, které mi dokáží svým elánem a bezprostředností vždy zlepšit den.

Blanka Burešová

BuresovaMé jméno je Blanka Burešová a pocházím z Rakovníka. Na fakultě Přírodovědně-humanitní a pedagogické v Liberci studuji historii a humanitní studia. Kromě koutku docházím jako výpomoc na základní školu Lesní do 3. třídy a jezdím jako vedoucí na stanový tábor, který je nedaleko Jesenice u Rakovníka. K dětem mám velice kladný vztah a práce s nimi mě velice baví, naplňuje a vždy se přiučím něco nového. Kromě práce s dětmi mezi mé zájmy patří četba, jízda na kole, procházky, přátelé a hudba.

Lucie Janíková

janikovaJmenuji se Lucie Janíková a pocházím z Třebíče, což je město vzdálené zhruba 30 kilometrů od Jihlavy. Momentálně žiji v Liberci, kde studuji navazující magisterské studium oboru Učitelství pro 2. stupeň ZŠ (dějepis a občanská výchova) na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL. Práce s dětmi mě naplňuje a baví, jednou chci mít svoje vlastní děti a moc se na to těším. Zkušenosti s dětmi sbírám prakticky neustále při vedení táborů, na školách v přírodě a také na praxích na základních školách. Ve svém volném čase ráda vařím, čtu (autobiografie a historii), chodím do kina, a pokud to čas dovolí, tak cestuji. Po ukončení studia na TUL bych chtěla učit na 2. stupni ZŠ.

Martina Janoušková

janouskovaJmenuji se Martina Janoušková a studuji třetí ročník oboru Filologie - Český jazyk a literatura na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické. Ačkoli jsem v naší rodině nejmladším členem, péči o děti jsem vždy vyhledávala všude, kde to jen šlo. V minulých letech jsem se věnovala především pomoci při pořádání táborů včetně role vedoucí dětí předškolního a mladšího školního věku, později jsem se stala vychovatelkou během letních škol v přírodě. Ve svém volném čase se nejraději věnuji četbě a péči o svého zakrslého králíčka.

Michaela Nigrinová

NigrinovaJmenuji se Michaela Nigrinová a studuji třetím rokem na fakultě Přírodovědně-humanitní a pedagogické v Liberci a to obory anglický jazyk a humanitní studia. Práce s dětmi je pro mě hlavně uvolněním a to je nejpodstatnější důvod mého působení v koutku. K dětem mám velmi kladný a pozitivní vztah a snažím se hlavně o šíření dobré nálady a přátelské atmosféry. Kromě práce s dětmi ještě vyrábím náušnice, ráda lyžuji, cestuji a jsem nadšený (převážně pasivní) sportovec. Ráda trávím čas v přírodě, což to bych chtěla děti naučit.

Kateřina Najmanová

NajmanovaJmenuji se Kateřina Najmanová a pocházím z malé vesničky od Českého Dubu, ale již pár měsíců žiji v Liberci v pronájmu s dalšími spolubydlícími. Studuji prvním rokem na pedagogické fakultě obor Filologie, ale předtím jsem dva roky studovala na stejné fakultě obor český jazyk a německý jazyk. Tuto práci jsem si vybrala, protože děti jsou mým snem, ráda bych měla velikou rodinu, ráda s dětmi pracuji a věnuji se jim. Když jsem si přečetla nabídku jít do koutku jako chůva, neváhala jsem a hned se přihlásila. Je to brigáda, která mě naplňuje a nejde jen o peníze. Ráda s dětmi tvořím, hraji si s nimi, snažím se je něco naučit a předat jim něco dobrého do života. Praxi jsem načerpala při hlídání malého kluka z příbuzenstva a na dětských táborech. Děti mám ráda ať je jim rok nebo deset let a chtěla bych se jim věnovat, dokud to půjde. Mezi mé další koníčky patří četba, procházky, škola a odpočinek.

Veronika Netíková

NetikovaJmenuji se Veronika Netíková a pocházím z Děčína. V Liberci studuji třetím rokem Učitelství pro 1. Stupeň ZŠ. Pracovat s dětmi byl jeden z mých největších snů již od mala. Zkušenosti v tomto oboru jsem načerpala z příležitostného hlídání dětí ve věku 0 – 6 let, z praxe během studia a z účasti na letních táborech a školy v přírodě, kde jsem působila jako vedoucí a vychovatelka. Dále se také aktivně věnuji přípravě dětských dnů a karnevalů. Kromě práce s dětmi patří mezi mé záliby sport, zejména cyklistika a turistika, četba a velmi ráda také peču a vařím.

Veronika Tomanová

TomanovaJmenuji se Veronika Tomanová a žiji v Liberci. Studuji druhým rokem na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci specializaci v pedagogice obor český jazyk a anglický jazyk. Práci s dětmi se věnuji už delší dobu. Druhým rokem docházím do kojeneckého ústavu v Liberci, kde působím jako dobrovolník. Další zkušenosti s dětmi jsem získala při vedení přírodovědného kroužku v Liberci, na příměstských táborech, na praxi ve školní družině či ve školce. Mezi mé zájmy patří bojová umění a četba.

Kateřina Janků

jankuJmenuji se Kateřina Janků a jsem studentkou druhého ročníku oboru Kulturněhistorická a muzeologická studia na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické. Přestože nemám pedagogické zaměření, ráda trávím volný čas s dětmi, a to již od střední školy, kdy jsem ve třetím ročníku vypomáhala s pořádáním kreativních dílen pro děti předškolního a mladšího školního věku ve vesecké pobočce Krajské vědecké knihovny v Liberci. Zkušenosti s hlídáním a pečováním o ty nejmenší mám díky roli tety. Ve svém volném čase ráda peču, čtu, vyrábím z papíru, cestuji a věnuji se hudebnímu a filmovému fanouškovství.

Marcela Bergmannová

macaJmenuji se Marcela, ale většinou mi říkají Máca. Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu v Liberci, a nyní studuji pedagogiku volného času. Během studia střední školy jsem načerpala praxi s dětmi předškolního, a mladšího školního věku. Mám za sebou také mnoho táborů a podobných akcí, takže ani starší děti mi nejsou cizí. Věnuji se výuce hry na kytaru a zobcovou flétnu ve volnočasové organizaci Musictime. Zvládám také základy hry na klavír. Snažím se u dětí pěstovat lásku k hudbě, zejména ke zpěvu, který je skvělým pomocníkem při rozvoji řeči. Ze sportů mě nejvíce baví horolezecká stěna.

Klára Růtová

rutovaJmenuji se Klára, kamarádi mi říkají Klariče. Studuji prvním rokem na fakultě Přírodovědně-humanitní a pedagogické v Liberci angličtinu a humanitní studia (báječná kombinace). Kromě toho, že chodím hlídat děti do Koutku (což dělám velmi ráda), pracuji v létě v kempu v Sedmihorkách jako recepční (pro rodiny s dětmi ideální prázdninová destinace;). Mojí největší vášní je však lezení, proto věnuji téměř věskerý volný čas této nádherné závislosti.

logo finish