O nás

Dětský koutek TUL
krátkodobá péče o děti zaměstnaných a studujících rodičů

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/54.00123
Číslo:  OPCZ.1.04
Název OP:  OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Číslo globálního grantu: CZ.1.04/3.4.04
Název globálního grantu: Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života
Doba trvání projektu: 1. 10. 2010 - 30. 9. 2013
Příjemce a řešitel: Technická univerzita v Liberci
Název prioritní osy:  Sociální integrace a rovné příležitosti Oblast podpory 4.3
Název oblasti podpory: Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života
Typ účetní jednotky: 4.3.4

Cílem projektu je:

Vytvoření možnosti sladění rodičovství a výkonu profese nebo studia. Je zaměřen na rodiče, kteří pracují nebo studují na TUL. Vytvoření dětského koutku, který poskytne krátkodobou péči o předškolní děti již od batolecího věku, přinese těmto rodičům podporu.

Dále projekt sleduje i výchovné a vzdělávací cíle zaměřené rozvoj dětí předškolního věku. Dětský koutek bude vybaven didaktickými a metodickými pomůckami pro výchovné činnosti s dětmi (viz Klíčová aktivita 2). Dílčím cílem projektu je informovat o rovných příležitostech, problematice zaměstnaného rodiče a s tím spojené legislativě.

Klíčové aktivity:

 • Zajištění krátkodobé péče o děti
 • Výchovně vzdělávací aktivity
 • Metodické zajištění projektu
 • Řízení a administrace projekt

Cílová skupina:

Zaměstnanci - Cílová skupina rodičů (zaměstnanců/kyň TUL i dalších zařízení)

Rodiče s dětmi - Cílovou skupinou projektu jsou rodiče - studenti, kteří se rozhodnou dále studovat, a zároveň potřebují zajistit péči o děti

Realizační tým:

 • Vedoucí projektu:  Mgr. Ilona Sovová
 • Finanční poradce: Vojtěch Dziewiecki
 • Hlavní metodička: Lenka Václavíková
 • Manažerka projektu: Romana Fojtová
 • Koordinátorka: Jana Růtová
 • Asistentka projektu: Romana Krušková
 • Pedagogické asistentky: Klára Čermáková
 • Monika Kulasová
 • Martina Lejsková
 • Michaela Pavlenková
 • Petra Červenková
 • Petra Jonášová
 • Kateřina Hejlová

logo finish